Kudüs’ün 1839-1917 yılları arasındaki mimari dönüşümünü konu alan “Atûfetlü Efendim Hazretleri’ Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs’e Mimari Bir Bakış (1839-1917)” sergisi…