Yaşam serüveninde raslantının başkalaşımı getirdiği profesyonel fırçalarını günümüzde tuvale yansıtan…