Yaratıcı Avrupa

Neyi destekliyor?

AB içinde ve dışında kültürel ve kreatif kurumlar
arasındaki sınır ötesi işbirliği projeleri.
Milletlerarası çalışma ve rekabet gücünü artırmak için kültürel ve yaratıcı sektörlere yardım eden ağlar. Edebi eserlerin tercümesi ve AB pazarlarında tanıtımı.

Yeni yetenekleri destekleyen ve kültür-sanat
alanında gerçek bir Avrupa programı oluşmasını
sağlayan kültürel kurum platformları.
Görsel-işitsel alanda çalışan profesyoneller için
kapasite oluşturma ve mesleki eğitim.
Avrupa sineması, televizyon piyasaları ve diğer
platformlar için kurgu, animasyon, yaratıcı
belgeseller ve bilgisayar oyunlarının geliştirilmesi. Avrupa ve dışında görsel-işitsel eserlerin dağıtımı ve satışı.

Avrupa filmlerinin tanıtımını yapan film festivalleri. Uluslararası alanda ortak film yapımlarını. Sinema okuryazarlığını teşvik etmek ve çeşitli etkinliklerle Avrupa filmlerine olan ilgiyi arttırmak için izleyicinin geliştirilmesi.

Yaratıcı Avrupa başka neleri destekliyor?

Avrupa Kültür Başkentleri ve Avrupa Mirası Etiketi Edebiyat, mimarlık, kültürel mirasın korunması, sinema, rock ve pop müzik alanlarında Avrupa ödülleri.

2016 yılından itibaren, Yaratıcı Avrupa, kültürel
ve kreatif sektörlerin finansmana daha kolay
ulaşabilmeleri için ayrıca 121 milyon € mali garanti sağlayacak.

Avrupa Birliği Kültürel ve Yaratıcı Sektörler Programı 2021 – 2027