YAŞAMIN SOYUT ANLARI (14-24 Haziran 2016)

Yaşamın Soyut Anları isimli sergi 14 Haziran’da Galeri Eksen Balat’ta açılıyor.Yaşam yada hayat; biyolojik açıdan, kimyasal reaksiyonlar veya bir dönüşümle sonuçlanan başka olaylar gibi bazı biyolojik süreçler gösteren organizmaların bir özelliğidir. Cansız özdekten de, tinsel varlıktan da ayrı olarak canlıların (organizmaların) varlık biçimi ve varlık alanıdır.

Yaşam, doğumla ölüm arasında geçen ortalama süre, ömür, hayattır. Değerleri gerçekleştiren, insanın varoluşuna anlam veren ilke, ömür, hayattır. Hayat, bir yansıma, bir masaldır. Nietzche hayatın objektif bir anlamı olmadığını söyler. Onun için sonsuz tekrar edilen bir hiçliktir. Sanatçılar, hayatın bu hiçliği içerisinde, yaşamdan aldıkları kareleri simülasyona uğratarak ve farklı dillerde yorumlayarak yaşamın soyut anlarını bize yansıtmaktadırlar.
Melike Uçku

Sergide eserleri yer alan sanatçılar ;
Gamze Kuyumcu
Haydar Akdağ
Melike Uçku
Seda Oğurtanı

Sergi 24 Haziran’a kadar Galeri Eksen Balat’ta görülebilir.

Galeri Eksen Balat Art & Artist House
Ayan Caddesi No:32 Balat / İstanbul
info @ galerieksen.com
galerieksen.com

Reklamlar