FİLİZ HATİPOĞLUNDANŞİMDİKİ ZAMANLARIN GÜNCESİ

FİLİZ HATİPOĞLU

ŞİMDİKİ ZAMANLARIN GÜNCESI

2 – 17 Aralık 2014

Filiz Hatipoğlu’nun ‘Şimdiki Zamanların Güncesi’ isimli sergisi 2 Aralık’ta sanatseverlere kapılarını açıyor.
Şimdiki zaman; zamansızlığın anıdır. Ne geçmiştir, ne gelecek!…Yaşanmış, yaşanılan,yaşanılacak anların hepsidir aslında. Şimdi; zamansal paradoksları bir kenara koyarsak, geriye yaşanılan anların izleri kalır. Bu izler ki vazgeçilmez öğeler olur popüler kültür de ve elbette sanatta…
Zamanın paradoksal yapıda olması, onu kullanabilmenin belki de tek yoludur. Zaman içinde zamanı , tarih içinde tarihi görmek, bize olayları, objeleri, bireyleri ve sonuçta bu nesnellik ; hiç farkına varmadan onu anlayabilmemize, tasarlayabilmemize, kavrayabilmemize ve onları değişik açılardan kullanmamızı sağlamaktadır. Paradoksal yapının oluşturduğu çelişiklik, geçmişin nesnelliği bir bütün olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ahmet Hamdi ‘ nin dediği gibi’ Şimdiki zaman bıçak sırtı, hem geçmişin yükünü taşır, hem de onu çizgi çizgi değiştirir’.
Sürekli bir ilerleme ve bu ilerleme sonucunda ortaya çıkan yokoluş bir yanda, geçmişin bir şekilde varlığını sürdürmesi ve gelecekle birlikte ”şimdi” içinde bulunması bir paradoks değilde nedir?
Her dönemim yaşanmış anları, bize yaşanılan anların keyfini sunar. Çağdaşlık kavramının da parçası olur. Ne kadar çağdaş olduğumuzu kanıtlamak , sanki geçmişin şimdiki zamanlarını yadsımakla gerçekleşir.

Yaşanmışlığın izlenimi altında varolan nesnelciliğin görselliği sanatçının tuvalinde anın izini sürmekle beraber, geçmişin vazgeçilmezliğini de yansıtmaktadır. Geçmişteki şimdiki zamanlara saygınlıktır adeta. Varoluşun gerçekliğiyle, varlığını gelecek şimdiki zamanlara sunabilmektir. Kültürel değerlerimizi kaligrafik hareketlerle yorumlamaktır.

Sanatçının Türk yazı sanatına duymuş olduğu ilgi, özellikle Osmanlı Türkçesini oluşturan Arap alfabesinin kıvraklığından ve estetiğinden etkilenmesi sonucu ; sanatında kaligrafik öğeler oluşturur. Runik, Osmanlıca ve Latin harflerinin harmanlaması, kaligrafik değerlerin ön plana çıkmasını koşulsuz kılar. Geçmiş-gelecek; şimdiki zamanların güncesidir O’nun için. Geçmişe duyulan saygı, şimdinin gücüyle gelecek zamanlara referanstır aynı zamanda.
Yaşanmış anları resmetmek, gerçekliğin kendisidir. Postmodern ifade, modern dünyanın şimdiki zamanıdır aslında…
Sergi 17 Aralık’a kadar Galeri Eksen’de görülebilir.
Filiz Hatipoğlu
Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -GTS-
Yüksek lisans: Yeditepe Üniversitesi, Plastik Sanatlar
Doktora : Yeditepe Üniversitesi, Plastik Sanatlar

Yedi kişisel sergi, yurtiçi ve yurtdışında elli kadar karma sergi, Uluslararası Sempozyum ve Çalıştaylara katılım, Sakıp Sabancı Başarı Ödülü, MGSÜ Onur ödülü, Küçükçekmece Belediyesi Ödülü.Ayrıca eserleri yurtiçi ve yurtdışındaki müzelerde sergilenmiştir.
Galeri Eksen
Maçka Cad. No:29 Nişantaşı / İstanbul
0212 219 08 50 – http://www.galerieksen.com