SALT GALATA’da ‘Sınırın Ötesinden Sesler’ / Screening: Sounds Beyond the Border

SALT Galata’da gösterim: Sınırın Ötesinden Sesler

Evrim Hikmet Öğüt ve Umut Sülün’ün video röportaj projesi, Türkiye’deki Suriyeli müzisyenlerin deneyimleri üzerinden
göç ve müzik ilişkisini irdeliyor.

21 Haziran Çarşamba, 19.00
SALT Galata, Atölye II-III

Sınırın Ötesinden Sesler (2017)
Yönetmen: Evrim Hikmet Öğüt ve Umut Sülün
25 dakika
Arapça ve Kürtçe; Türkçe altyazılı

Müzik, bir arada yaşam kültürünün inşasında bir zemin oluşturabilir mi? Evrim Hikmet Öğüt ile Umut Sülün’ün dört video röportajdan oluşan Sınırın Ötesinden Sesler projesi, Türkiye’ye göç eden Suriyeli müzisyenlerin buradaki deneyimlerini müzik bağlamında tartışmaya açıyor, kültür temelinde ortaklaşma imkânına dikkati çekiyor. Projenin tematik bir özeti olarak SALT Galata’da gösterilecek olan bu video, Suriyeli göçmenlerin yetenek ve birikimleriyle bu coğrafyaya getirdiği zenginliklere odaklanıyor.

Gösterimin ardından, aynı zamanda bir etnomüzikolog olan Öğüt ile müzisyenler Sadim Alzafari ve Hussain Hajj, projenin oluşum sürecinin yanı sıra, göçlerin müzik ve kültüre katkılarına dair söyleşecek.

Yönetmenler Öğüt ve Sülün ile SALT’ın iş birliğinde gerçekleştirilen bu program herkesin katılımına açıktır. Söyleşi dili Türkçe ve Arapça’dır; her iki dile ardıl çeviri yapılacaktır.

Screening: Sounds Beyond the Border
June 21, 19.00
SALT Galata, Workshop II-III

Sounds Beyond the Border (2017)
Director: Evrim Hikmet Öğüt and Umut Sülün
25 minutes
Arabic and Kurdish; Turkish subtitles

Consisting of four video interviews, Sounds Beyond the Border project focuses on the relations between migration and music based on the experiences of Syrian musicians living in Turkey.

Following the screening of the video, which is presented as a thematic summary of the project, a conversation will be held with the participation of director Evrim Hikmet Öğüt and Syrian musicians Sadim Alzafari and Hussain Hajj. The conversation will be held in Turkish and Arabic, with consecutive translation to both languages.