SALT GALATA’da Uzun Perşembe (28 Eylül 2017)

İşveren Sergisi’ni saat 22.00’ye kadar gezebilir; Osmanlı İstanbul’unda kadın banilerin yapılarına dair söyleşi ve Üçleme müzik performansına katılabilir; Robinson Crusoe 389’da özel indirimlerden yararlanabilirsiniz.
SALT Galata
Oditoryum, 19.00

Haritanın Gör Dediği: Kadın Bani Yapıları ve Kent Mekânı

Söyleşi: Murat Güvenç, Çiğdem Kafescioğlu ve Firuzan Melike Sümertaş

İşveren Sergisi paralelinde düzenlenen söyleşide, sergi için özel olarak hazırlanan Osmanlı İstanbul’unda Kadın Bani Yapıları Haritası incelenecek. Araştırmanın içeriği ve görselleştirme yöntemleri ile haritalandırma konusunun yanı sıra, 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadınların inşa ettirdiği yapıların kentin dönüşümüne etkileri ele alınacak.

Kat 1, 21.00

Performans: Üçleme

Vokalist Saadet Türköz, perküsyon sanatçısı Amy Salsgiver ve saksafoncu Angelika Niescier ilk kez SALT Galata’da bir araya geliyor. Müziğin bir yakınlaşma ve karşılıklı kabullenme hâli olduğu fikrini paylaşan sanatçıların Üçleme’si katılımcılar ve SALT Galata yapısından esinle şekillenecek. Uzun Perşembe kapsamındaki doğaçlama performansta, avangart cazdan Orta Asya tınılarına uzanan müzikal bir seçki sunulacak.

Kat -1

İşveren Sergisi

1930’lardan 2010’lara Ankara, Çanakkale, Denizli, İzmir ve İstanbul’da bir dizi yapı temelinde, mimar ile işveren arasındaki kritik ilişkiyi irdeleyen serginin içeriği, SALT Galata’nın 2006-2011 yıllarındaki yeniden işlevlendirilme sürecine dair notlarla yapının tümüne yayılır.

SALT Araştırma

19.00’a kadar açık.