Open Call for Art and Technology Residency – Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı için Açık Çağrı / SUZANNA ROOD

Connect for Creativity Art and Technology Residency will bring artists from Turkey, the UK, Greece and Serbia together to build bridges and empathy within and across societies. The artists will be asked to question what hopes and fears are associated with rapidly changing work and life environments in contemporary society, how a networked culture can develop cohesion and deal with uncertainty and change.

The residencies will run between 7 October and 17 November full time and simultaneously in Athens, Belgrade and Istanbul.

We are looking for established and emerging artists from the following disciplines: Architecture, Visual Art, Performing Arts, Design, Literature, Music/Sound and Video/Film/New Media with an interest in cross-disciplinary international collaborations.

Deadline for applications is 28 July 2019.
Apply now

——————————

Connect for Creativity Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı, Türkiye, Birleşik Krallık, Yunanistan ve Sırbistan’dan sanatçıları toplumlar ve kültürlerarası bağlar kurmak üzere bir araya getiriyor. Sanatçılar, yaratıcı birey ve organizasyonları buluşturan ağlara dayalı bir kültürün, günümüzün belirsiz ve değişime açık düzeninde nasıl tutarlılık getirebileceğini derinlemesine inceleyecek.

Rezidans programı 7 Ekim ve 17 Kasım tarihleri arasında Atina, Belgrad ve İstanbul’da eş zamanlı gerçekleşecek.

Türkiye, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Yunanistan’da Mimarlık, Görsel Sanatlar, Gösteri Sanatları, Tasarım, Edebiyat, Ses/Müzik Teknolojileri ve Video/Film/Yeni Medya disiplinlerinde işler üreten, disiplinlerarası ve uluslararası iş birliklerine ilgi duyan katılımcıların başvurularını bekliyoruz.

Son başvuru tarihi 28 Temmuz 2019.