Bir Kent Gezginin Yolculukları -Journeys Of An Urbun Traveler

Bir kent gezginin yolculukları

Timurtaş Onan ‘Şehirlerde Kaybolmak’ serisi ile 19. Yüzyılda Charles Baudelaire’in ortaya koyduğu modern hayatın seyyahı olan ‘flâneur’ tipolojisini yeniden yorumluyor, 21. Yüzyıldaki izini sürüyor. Flâneur yaşamın içerisinde kendi gerçeği bulmak adına yersiz yurtsuzluğu seçmiştir. Bilinmeyenin peşinde, bitmek bilmeyen bir yolculuktadır. Bu yolda olma halini, Timurtaş Onan’ın karelerinde bir gezginin gözünden Paris, Prag, Lüksemburg, Zagreb, Belgrad ve Dubrovnik sokaklarında izliyoruz.

Şehirler, mekanlar değişirken harekette olma hali değişmiyor.

Sanatçı, İstanbul’dan uzaklaşarak Avrupa şehirlerinde edindiği izlenimleri ve şehrin hissettirdiklerini fotoğraflarında sinemasal bir deneyim olarak yansıtıyor. Sinemanın etkisiyle fotoğrafçılığa başlayan Onan’ın fotoğrafları siyah beyaz bir filmin bölümleri gibi klasik bir akış halinde ilerliyor. Pencereden aşağı bakıp geçenleri, müzisyenleri, parkta oynayan çocukları izliyor, sokakları şehirleri geziyoruz. Paris’te köprüden geçen kadının topuk seslerinde şehrin ritmi duyuluyor.

Timurtaş Onan yeni sergisi ile günümüzde bir flâneurün gözünden dünyayı deneyimleme imkanımızın olup olmadığını sorgulatıyor.
Hayatı ve çevremizi ekranlar üzerinden takip ettiğimiz post-dijital çağda hala bilinmeyenin peşinde nasıl kalabiliriz, nerede kaybolabiliriz?
“Şehirlerde Kaybolmak” bilinmezliği takip edebilmenin, kendini bulma yolculuğunun geleceğine bakıyor.

Lost in Cities / Timurtaş Onan
Exhibition of Photography / 9 January – 4 February
Galeri ARK

Opening: 9 January, 18.30

GALERİ ARK
Cemil Topuzlu Caddesi Kaya Apt. No:49 34728 Göztepe / İstanbul T/F:0216 369 4900

Journeys of an Urbun Traveler

In his recent photography series “Lost in Cities”, Timurtas Onan reinterprets the typology of flâneur, the modern time traveler.
Onan looks for the traces of the flâneur in 21st century the conception that first explored in the writings of Charles Baudelaire in the nineteenth century to identify an observer of modern urban life.

Flâneur often derives his power from his mobility, moving towards his everlasting search for the unknown. Onan’s photos walk us around the cities of Paris, Prague, Luxembourg, Zagreb, Belgrade and Dubrovnik. Time and places change, but being on the road remains unchanged.

Starting his photography career under the influence of the movies, “Lost In Cities” flow like black and white moving images presenting a cinematic reality. Timurtas Onan invites viewers to watch to the kaleidoscopic manifestations of contemporary cities. Looking at the series, we begin a journey in the cities in Europe, looking down the window, watching the passers-by on the streets. The rhythm of the city is sensed through the voices of children playing in a city square or from the footsteps of the woman crossing the bridge.

Onan questions the possibility to experience the world through the eyes of a flâneur. By taking into consideration of our inability to switch off the screen culture, how can we pursue the unknown in the post-digital era? Observing everyday life through scrolling screens, where can a man get lost?
“Lost In Cities” looks to the future of the search of the unknown and journey of one’s self-discovery.