Işıl Eğrikavuk’un İhtilaf Sanatı performansı SALT Galata’da – Işıl Eğrikavuk’s performance Art of Disagreement!

İlk kez 2015’te SALT Ulus’ta gerçekleştirilen performans, sanatçının ihtilafa ve bunu başarabilme sanatına
yönelik ilgisini yansıtıyor.

Performans: İhtilaf Sanatı
Işıl Eğrikavuk
24-25 Mart, 20.00
SALT Galata, Kat 1

Işıl Eğrikavuk, anlaşamama, fikir ayrılığı, farklı görüşlerin neden olduğu tartışma ve uyuşmazlık olarak tanımlanan ihtilaf kavramından hareketle performansında şu soruları tartışmaya açmayı amaçlıyor:

İhtilafı kabullenerek makul hâle getirmek mümkün müdür? Bir çatışmada olumsuz da olsa bir sonuca ulaşılıp bundan yarar sağlanabilir mi? Yahut ihtilaf, hiddet ve kargaşaya mı eş değerdir?

SALT Galata’nın birinci katını bir müzakere alanına dönüştürecek olan performansın başlangıcında bir grup katılımcıları karşılayacak. Bu grubun konuşma ve beden hareketleri sanatçı tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde fotoğraflanan tartışmalar ile Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun arşiv kayıtlarından alıntı diyaloglardan esinle kurgulandı. Performans boyunca grubun sahnelediği bir dizi uzlaşma ve ihtilaf temelinde katılımcılardan, yukarıdaki soruları hem bireysel olarak hem de bir arada değerlendirmeleri istenecek.

Perfomans dili Türkçe’dir.

———————————————————————–

Following the initial performance at SALT Ulus in 2015,
the artist’s interest in the skill and art of disagreement comes to the fore in two live performances at SALT Galata.

Performance: Art of Disagreement
Işıl Eğrikavuk
March 24-25, 20.00
SALT Galata, Floor 1

Defining disagreement as: the failure to agree, a difference of opinion, an argument caused by people having different opinions about something, and the state of being different or unalike; Işıl Eğrikavuk poses the questions:

Is it possible to accept disagreement and civilize it? Can one find negative capability in a conflict and benefit from it? Or is disagreement equal to rage and chaos?

The performance introduces a line of individuals who greet visitors and frame the first floor of SALT Galata as a space of negotiation. Their gestures and spoken lines are scripted by the artist, who has taken inspiration from the confrontations photographed in the Turkish Parliament and dialogue sourced from the Constitution Conciliation Committee’s archival records. A series of moments of potential agreement or disagreement will unfold, during which visitors are asked to consider where the answers to the above questions lie.

The performance will be conducted in Turkish.