GENÇ OSMAN’ın Tahta Çıkış Tablosunu KÜLTÜR BAKANLIĞI Satın Aldı!

Londra’nın ünlü mezat şirketi Sotheby’s’te dün yapılan “İslâm Dünyası Sanatı” müzayedesinde 200 bin sterlin (809 bin lira) açılış fiyatı ile artırmaya çıkan ve dünyada tek olan “Genç Osman’ın Cülusu” tablosunu, 430 bin sterlinle en yüksek fiyatı veren T.C. Kültür Bakanlığı satın aldı. Tablonun, vergisiyle birlikte toplam 540 bin sterline (yaklaşık 2 milyon 185 bin lira) mâl olacağı iddia edildi.

“Genç Osman” larak bilinen II. Osman’ın 26 Şubat 1618’de tahta çıkış törenini gösteren yağlıboya tablo, Avusturya İmparatorluğu’nun o sırada İstanbul’da bulunan ve cülus törenini izlemesine izin verilen elçisi Baron Hans Mollard von Reinek’in maiyetinde bulunan ama ismi bilinmeyen bir ressama aitti. Törende büyükelçi ile beraber hazır bulunan ressam, cülus törenini tablosuna yansıtmıştı.

127 x107,5 santimetre ebatlarındaki yağlıboya tabloda, o sırada 14 yaşında olan genç hükümdar tahtında otururken, hemen karşısındaki başka bir tahtta da başında altın tacı ve etrafında hizmetkârları ile annesi Mahfiruz Sultan görülüyor. Arka plânda Ayasofya Camii ve minarelerdeki müezzinler yer alıyor. Tablonun merkezinde Şeyhülislâm Esad Efendi elinde Kur’an ile resmediliyor. Esad Efendi’nin hemen önünde de Mevlevîler sema ediyorlar. Sadrazam Halil Paşa, Kızlarağası Süleyman, silâhdar ağa ve solaklar gibi devletin ve sarayın o dönemdeki diğer önemli görevlileri de tabloda yer alıyorlar.

Tablo, ödemenin ve teslim muamelesinin yapılmasının ardından Türkiye’ye getirilerek Topkapı Sarayı’na konacak ve sarayda önümüzdeki haftalarda ilk defa açılacak olan “cülûs sergisi”nde teşhir edilecek. Topkapı Sarayı’nda bu serginin ardından yine ilk defa bir başka uygulama daha başlatılacak ve “saray okulu” olan “Enderun”un eğitim sistemi, o yüzyılların elbiselerini giymiş görevliler tarafından yılda iki kez temsilî olarak sahnelenecek.

hurriyet.com.tr

Reklamlar