TARİH VAKFI 25. Yıl Belgesel Gösterimleri: Tarih – Bellek – Belgesel

Tarih Vakfı, Nisan ayından itibaren belgesel film gösterimleri ve tartışmalarına ev sahipliği edecek. Her belgesel gösteriminden sonra, belgeselin konu aldığı “tarihi bağlam ya da olgular” üzerine çalışan bir tarihçi, gösterilen belgeseli “tarihçinin bakış açısından” tartışacak, yorumlayacak.

Belgeselci/yönetmenlerle tarihçileri buluşturacak olan bu gösterim-tartışma dizisindeki başlıca amaç, farklı iki disiplin olan tarih ile sinema dili arasındaki ilişkiyi ele almak olacak. Bu doğrultuda, Tarihçi ile belgeselci, toplumsal belleğe nasıl yaklaşır ve toplumsal olguları nasıl ele alır, analiz eder, dile getirir, görünür kılar?..

Belgeselin dili tarihçinin olayları mümkün olduğunca eksiksiz yansıtma çabasını taşımak durumunda mıdır?.. gibi sorulara cevap bulabilmek adına, iki farklı disiplinin aktörleri arasındaki iletişime olanak sağlayacak bir ortamı Vakıf çatısı altında imkanlı kılmak fikrinden hareket ediyoruz.
Seçilen belgesellerin ortak özelliği, “farklı Türkiyelilik hallerini” yansıtan (bir başka deyişle Türkiye’deki farklı din, dil veya kültürlerin taşıyıcısı olan toplulukları konu alan) belgeseller olmaları.

Gösterim dizisinin ikinci belgesel filmi Rita Ender’in senaryosunu yazdığı ve Yorgo Demir’in Kamera Kurgusunu üstlendiği Las Ultimas Palavras.

Ayşe Hür’ün tarihçi tartışmacı olarak katılacağı bu ilk gösterim, 25 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşecektir. Tüm gösterim serisi, Tarih Vakfı Eminönü binasında ücretsiz olarak izlenebilecektir.

25 Mayıs 2016, Çarşamba
Saat: 18:00, Tarih Vakfı

Reklamlar