Galeride Demokrasi: Adalet Cimcoz ve Bülent Ecevit’in 1950’lerdeki Kültür Projeleri / Democracy in the Gallery

Konuşma: Sarah-Neel Smith
28 Haziran, 18.00
SALT Galata, Oditoryum

Bu konuşma, 1950’ler Türkiye sanatının önemli isimlerinden Adalet Cimcoz ve Bülent Ecevit’in, sanat galerileri aracılığıyla katılımcı demokrasiye bir siyasi kavram olarak yaklaşımlarına odaklanacak. 1950’de İstanbul’da kurulan Galeri Maya ile 1952’de Ankara’da kurulan Helikon Derneği Galerisi, ülkenin çok partili döneme geçiş sürecinde, Türkiye demokrasisinin nasıl şekillenmesi gerektiğine dair çekişmeli olduğu kadar birbirini tamamlayan iki görüşü temsil etmekteydi. Cimcoz ve Ecevit’in ticari amaçlı birer girişimden ibaret olmayan galerileri, Türkiye kültür ortamında devlet ve belediye kurumlarının ihmal ettiği sorumlulukları üstlenme çabasında olan idealist kurumlardı.

Konuşma dili İngilizce’dir; Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır.

Sarah-Neel Smith Maryland Institute College of Art’ın Sanat Tarihi, Teori ve Eleştiri Bölümü’nde öğretim üyesidir. Modern Orta Doğu’da sanat, küresel ve karşılaştırmalı açıdan modernizm ile müze, sergi ve sergileme tarihi hakkında araştırmalar yürütür. Smith’in üzerinde çalışmakta olduğu kitabı Art, Democracy, and the Culture of Dissent in 1950s Turkey [1950’ler Türkiye’sinde Sanat, Demokrasi ve Muhalefet Kültürü], İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkedeki sanat ve siyaset ilişkisi ile uluslararası demokrasi söylemlerinin yerel sanat galerileri, resim üretimi ve sanat eleştirisine etkilerini incelemektedir.

————————————

Democracy in the Gallery:
Adalet Cimcoz and Bülent Ecevit’s
Cultural Projects of the 1950s

Talk: Sarah-Neel Smith
June 28, 18.00
SALT Galata, Auditorium

This talk focuses on the ways that two important members of the 1950s Turkish art world, Adalet Cimcoz and Bülent Ecevit, addressed the political concept of participatory democracy by founding art galleries. Established in Istanbul and Ankara in 1950 and 1952, Galeri Maya and Helikon Derneği Galerisi represented two competing yet complementary visions for how Turkish democracy should unfold during the country’s first experiment with the multi-party system. Cimcoz and Ecevit’s galleries were not only commercially-driven endeavors, but were also idealistic efforts to take up the neglected responsibilities of state and municipal institutions in the Turkish cultural sphere.

The talk will be held in English with simultaneous translation to Turkish.

Sarah-Neel Smith is Assistant Professor in the Department of Art History, Theory, and Criticism at the Maryland Institute College of Art, where her work focuses on art of the modern Middle East, modernism in a global and comparative perspective, and histories of museums, exhibitions, and display. Her current book project, Art, Democracy, and the Culture of Dissent in 1950s Turkey focuses on the intersection of art and politics in Turkey in the post-war period, and the ways that local art galleries, painting practices, and art criticism were informed by international discourses about democracy after WWII.

Reklamlar