80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye – 80 Years, 80 Women, 80 Stories / SUZANNA ROOD

2020, British Council’ın Türkiye’deki 80. Yıldönümü! Bu zorlu yılda, Birleşik Krallık-Türkiye kültürel ilişkilerinin yıldönümünü kapsayıcılığa olan bağlılığımızı temel alan programlarımız aracılığıyla ve sizleri yaptığımız işin merkezine koyarak kutlamak istiyoruz.

Kapsayıcı ve açık toplumlar yaratmak için cinsiyet eşitliğinin ve kadınların güçlendirilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye’deki 80. yılımızı kutlamak için, son 80 yıl içinde yolları British Council ile kesişen 80 kadın bulmak istiyoruz. Böylece onların hikayelerini mümkün olabildiğince geniş şekilde paylaşabiliriz. Yolu bizimle kesişmiş olan tüm kadınları hikayelerini bizimle paylaşarak bu kutlamaya katılmaya davet ediyoruz.

Siz hikayenizi düşünürken, yolu daha önce British Council ile kesişen ilham verici bir kadının hikayesini de aşağıda paylaşıyoruz:

‘Bir öğretmen olarak, meslek hayatım süresince hiç ‘Mesleki Öğrenme Toplulukları’ ile çalışmadım. Öğrencilerimin başarısını artıracak uygulamaları hep kendi imkanlarımla yaratmaya çalıştım. Bu durum, ta ki British Council ile yolum kesişene kadar sürdü… Nasıl mı? Bir gün, İngilizce öğretmelerinin mesleki gelişimlerinin ve dil becerilerinin desteklenmesine yönelik eğitici eğitimlerinin düzenlenmesiyle ilgili, okuluma resmi bir belge geldi. Belgede, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile British Council arasında yapılan işbirliği kapsamında bir programdan söz edilmekteydi. Seçilecek öğretmenler belli ki önemli görevler üstlenecekti. Şanslıydım ve ben de onlardan biri olarak seçildim. British Council’dan aldığımız eğitimler ve bizlere sağlanan fırsatlar hayal edemeyeceğim kadar farklıydı. Sadece İngilizce’ye yönelik dört dil becerisi kazandırmanın yanı sıra, eğitim ve öğretimde işbirliği kültürünü, yenilikçi ve yaratıcı olmanın yollarını da gösterdi. Dahası ve beni çok heyecanlandıran, her yıl Birleşik Krallık’ta yapılan Uluslararası İngilizce Öğretmenleri Topluluğu (IATEFL) konferansına katılma şansını bana sağladı. British Council, ulusal ve uluslararası boyutta ilham alacağım meslektaşlarımla bağ kurmamda bana büyük destek oldu.’ – Reyhan Güneş

Siz de hikayenizi göndererek büyük kutlamamıza katılın.

80 Years, 80 Women, 80 Stories

2020 is the 80th anniversary of the British Council in Turkey. We want to celebrate the anniversary of UK-Turkey cultural relations in this challenging year by building on our commitment to mutuality and inclusion through our programmes and by putting our audiences at the heart of what we do.

We believe that gender equality and women’s empowerment are crucial in creating inclusive, open and prosperous societies. So to celebrate our 80th year in Turkey, we want to find 80 women whose paths have crossed with the British Council in the past 80 years so that we can tell their stories – and share them as widely as possible.

While thinking about your own story, below is an example from an inspiring women whose path has crossed with us in the past.

‘As a teacher, I have never worked with ‘Professional Learning Communities’ during my professional life. I always tried to create practices that will increase the success of my students with my own means. This situation lasted until my path crossed with the British Council… How? One day, an official document came to my school on the organization of educational trainings to support the professional development and language skills of English teachers. The document mentions a program within the scope of the cooperation between the Ministry of National Education, Directorate General of Teacher Training and Development and the British Council. The teachers to be chosen were obviously going to undertake important tasks. I was lucky and I was chosen as one of them. The trainings and opportunities we received from the British Council were so different that I could not have imagined. In addition to providing four language skills not only for English, it also showed ways to be innovative and creative in the culture of cooperation in education and training. Moreover, and it made me very excited, it gave me the chance to attend the International Conference of English Teachers (IATEFL) conference held every year in the UK. The British Council has helped me to connect with my colleagues, whom I will be inspired on a national and international scale.’ – Reyhan Güneş

Send in your story and join our grand celebration.