OYUNCULARA YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI MESLEK ÖRGÜTLERİ AÇIKLAMA YAYINLADI

Sinema ve tiyatro oyuncularını bünyesinde toplayan meslek örgütleri, son zamanlarda siyaset sahnesinden oyunculara yönelen saldırılara karşı bir açıklama yayınladı. BİROY, ÇASOD, Oyuncular Sendikası ve SODER imzalı bildiri, şöyle:

“Son zamanlarda sanat ve sanatçılara ilişkin siyaset dünyasında yer bulan ve meslek haysiyetimizi hedef alan tavır ve söylemler, kamuoyuna aşağıda paylaştığımız açıklamayı oyunculuk alanında faaliyet gösteren meslek örgütleri olarak yapmamızı zorunlu kılmıştır. Siyasetçi olarak adlandırılan, kimisi de lider konumundaki bazı kişilerin sinemada, tiyatroda, televizyonda iş üretenlere, ‘artiz’ diye niteledikleri oyunculara aşağılayıcı sözlerle saldırarak hiç sakınmadan onları küçümsediklerine son yıllarda giderek artan sıklıkla tanık oluyoruz.

Oyunculuğu; sahnedeki, beyaz perdedeki ya da televizyondaki üretimlere katkıda bulunanları hor görmek ya da takdir etmek uygar bir ülkede insanın eğitim düzeyinin, karakterinin, toplumsal görüşlerinin, entelektüel tavrının ve terbiyesinin göstergesidir.

Bu yaratıcı uğraşlar içindeki insanlar, toplum içindeki yerleri konusunda endişe duymazken onları değersizleştirmeye uğraşmak akıntıya kürek çekmekten farksızdır.

Sanat ve sanatçılar bu sözlerle yıpratılamaz ama yıpratmaya kalkanların bizzat kendileri kamuoyu önünde ne denli yıprandıklarını nasılsa anlayacaktır.

Umudumuz güzel ülkemizi yönetme iddiasındaki kimi kişilerin siyasetçiye yakışmayan bu gibi davranışlarından arınmaları, toplumun sanata, sanatçıya duyduğu sevgi ve saygıyı bir an önce benimsemeleridir. BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği ÇASOD Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Oyuncular Sendikası SODER Sinema Oyuncuları Derneği”