TOPLUMSAL TARİH DERGİSİ Aralık 2015

Toplumsal Tarih Aralık 2015 sayısında Nuran Yıldırım’ın “Darülaceze’de Çocuk Bakımı ve Eğitimi: Lakita Dairesi ve Yetimhane, İmalathaneler, İlkokul” başlıklı yazısını kapağa taşıdı. Yıldırım, 31 Ocak 1896 günü hizmete giren Darülaceze’nin ağırlıklı olarak ilk yıllarını belgeler ve dönem fotoğrafları eşliğinde anlatıyor.

Fikret Adanır ve Oktay Özel, Tarih Vakfı Yurt Yayınları için 1915 Siyaset, Tehcir, Soykırım kitabını derlediler. 30’dan fazla yazarın katkıda bulunduğu bu kapsamlı çalışma ve 1915’te yaşananlarla ilgili olarak Merve Erol, Adanır ve Özel ile söyleşti.

Ozan Avcı “Bir Jön Türk’ün Günlüğü ve 1915” başlıklı yazısında İTC’nin ünlü iktisatçısı Cavid Bey’in yeniden yayımlanan günlüklerine dayanarak önde gelen bir İttihatçının 1915’te Ermeni halkının uğradığı zulmü ve sonrasını olaylar henüz sıcakken nasıl değerlendirdiğine bakıyor.

Tamara Scheer “Yenipazar Sancağı’nda Avusturya-Macaristan Mevcudiyeti (1879-1908)” başlıklı makalesinde neredeyse tam olarak II. Abdülhamid dönemine denk gelen Avusturya-Macaristan birliğinin bölgedeki varlığı esnasında ne tür zorluklarla karşılaştığını, Osmanlı ile ilişkilerinin nasıl geliştiğini, bölge halkının onların varlığına nasıl bir reaksiyon verdiği gibi konuları ele alıyor.

Zafer Toprak, “Nâzım Hikmet, Üçüncü Enternasyonal ve Mahatma Gandhi” yazısında, Gandhi’nin hayatını anlatmaktan başka o dönem Üçüncü Enternasyonal çizgisine bağlılığı devam eden Nâzım’ın Gandhi hakkındaki oldukça farklı değerlendirmelerini ele alıyor.

Mehmet Ö. Alkan “En Doğru Bildiğimizden Kuşkulanmak” dizisine “Anıtkabir Neden Eksik İnşa Edildi?” yazısıyla devam ediyor. Alkan, Anıtkabir’in neden eksik yapıldığını anlatırken proje yarışmasına katılan ve kazanmayan projeleri de tanıtıyor.

Talât Ulusoy, Ispartalıyanların İzmir Kordon’da yaptırdıkları konağın başından geçenlere odaklanıyor. 1926’da belediyenin Atatürk’e “hediye” ettiği konak, Atatürk’ün ölümünden sonra yine belediye tarafından vârisi Makbule Boysan’dan geri satın alınır. Konak bugün “İzmir Atatürk Müzesi” olarak kullanılmaktadır.

Emily Neumeier, “Geçmişin Dokusu, Gelecek İçin Sorular: Narmanlı Han” başlıklı yazısında Beyoğlu’nda restorasyondan geçmekte olan bu çok bilinen mekâna yapılan müdahaleyi ele alırken, İstanbul’daki birçok tarihi mekânda yapılan çalışmaları da değerlendiriyor.

Nuran Tezcan, Halil İnalcık’ın Has-bağçede ‘ayş u tarâb: NedîmlerŞâirlerMutribler kitabını değerlendiriyor ve aynı zamanda ünlü tarihçi İnalcık’ın Türkiye’de ve dünyada tarih çalışmalarında tuttuğu yerin ve çalışmalarının öneminin altını çiziyor.

Galata Rum Okulu, 14 Kasım-26 Aralık 2015 tarihlerinde “Yerasimos Okulu” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor: Güncel bölümünde “Yerasimos Okulu: İstanbul’dan Evrensele Paneli” başlığı altında, sergi vesilesiyle Orhan Silier’in yaptığı konuşmayı sunuyoruz.

Diğer güncel sayfalarında 3-6 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen İkinci Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri dolayısıyla Elif Rongen-Kaynakçı ile Aslı Özgen Tuncer’in yaptığı söyleşi“Sessiz Sinemaya Osmanlı İmparatorluğu’ndan Yansıyanlar” başlığıyla yer alıyor. Nuran Tezcan da bir başka yazısıyla, ölümünün birinci ölüm yıldönümünde ünlü Türkolog Talât Halman’ın bilim insanı kişiliğine ve çalışmalarına odaklanıyor.

Edhem Eldem “L’illustration’dan Seçmeler”, Emel Seyhan“Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” ve Aylin Koçunyan “Jamanak Gazetesi 1915”le dergimize katkıda bulunmaya devam ediyor.

12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır.

Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için http://www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
  

Reklamlar