APORİLERAPORİAS SERGİSİ (Küratör: Deniz Güvensoy)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

APORİLER

Küratör: Deniz Güvensoy

Sanatçılar: Žarko Aleksić / Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen / Deniz Beşer / İrfan Dönmez / Pınar Doğan / Berna Karaçalı / Sara Lanner / Serenay Şahin / Meliha Sözeri / Maria Trabulo / Anna Watzinger

Sırbistan, Avusturya, Portekiz, Slovakya, İspanya ve Türkiye’den on iki sanatçının Apori kavramını kendi sanatsal pratikleri içinde ifade etmenin yollarını araştırdığı ‘Aporias/Aporiler’ isimli sergi Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı bir kolektif tarafından yönetilen Friday Exit sanat galerisinde 3 Haziran – 18 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Yunanca ‘kapatılmış bir geçit’ anlamına gelen ‘apori’ kelimesi, felsefi bir soru karşısında arada kalmışlık, kafa karışıklığı, çözümsüzlük ve kararsızlık içeren durumları işaret eder. Kendi kendileriyle karşıtlık içerisinde olan aporetik kavramlar; bir terimi zıddından ayıran sınırı geçmenin aynı anda hem olanaklı hem de olanaksız olduğunu ispatlar. Varlık/Yokluk, Yaşam/Ölüm, Ben/Öteki, Maddi/Tinsel, Geçici/Kalıcı, Hükmeden/Hükmedilen arasındaki sınırlar bu olanak-lı/sız geçişlerin yaşandığı yerlerdir.

Sergi; kimlik inşa eden ayrımların kalıcılığını sorgularken, aporilerin görsel olarak nasıl temsil edilebileceğini araştırıyor. Resim, yerleştirme, dijital baskı, video ve heykel gibi farklı medyumlarla üretilen işler; kültürler arasındaki ayrımların yanı sıra benzerliklerin de altını çiziyor. Kavramsal belirlemeler – kavram ve anlamın sınırlarını belirleyen çizgiler, beden ve cinsiyetin sınırları, dilin sınırları, ülkeleri, bölgeleri ayıran sınırlar, çevirinin olanak-lı/sızlığı gibi çeşitli ayrımlarda ortaya çıkan aporiler serginin odak noktasını oluşturuyor.

3.06.2016-18.06.2016
Açılış: 3.06.2016 19:00
Kapanış: 18.06.2016 19:00
Friday Exit Gallery : Döblergasse 2 /16 EG 1070 Wien Per & Cuma 17:00-20:00 / Cts 11:00-15:00

Aporias’ is an exhibition that consists twelve artists from Turkey, Serbia, Austria, Portugal, Slovakia and Spain who search ways to reflect upon this term within their own artistic practice. Aporia, a Greek term which means a ‘barred passage’, indicates a feeling of getting stucked, puzzlement, insolubility and undecidability when confronting a philosophical question.

Aporetic concepts are self- contradictory as they stand on the distinction line separating binary oppositions. They confirm that the passage from one term to its opposite is both possible and impossible. The distinction line between Absence/Presence, Life/Death, Self/Other, Material/Immaterial, Ephemeral/Permanent, Sovereign/Subservient are the sites where these im/possible passages might appear.

The artworks which are produced with different mediums such as painting, installation, digital collage, video and sculpture underline both the differences and the similarities between cultures. The exhibition questions the stability of the distinctions which are necessary for identity construction and it searches how Aporias can be represented visually. It also investigates on which distinction lines we can find Aporias, such as: Conceptual determinations – lines that frame the meaning/definition of concepts, the limits of the Body and Gender, borderlines between the countries and territories, limits of the language and the meaning, the im/possibility of translation.

3.06.2016-18.06.2016
Opening: 3.06.2016 7pm
Finissage: 18.06.2016 7pm
FRIDAY EXIT Döblergasse 2 /16 EG 1070 Wien
Opening Hours (during running exhibitions): Thu & Fri 5-8pm / Sat 11am-3pm

Reklamlar