DEVLET TİYATROLARI’nın Özerkliği Kaldırıldı ve Tiyatro CUMHURBAŞKANI’na Bağlandı!

Yeni sistem: Devlet Tiyatroları’nın yönetim ve ödeneği cumhurbaşkanına bağlandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum için çıkarılan 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) göre Devlet Tiyatroları’nın yönetim ve ödeneğiyle ilgili kararlar da cumhurbaşkanlığına bağlandı.

Devlet Tiyatrosu Kanunu’nun birinci maddesinde “Devlet Tiyatroları bir genel müdür tarafından yönetilir” deniyordu.

703 Sayılı KHK’yla kanundaki “Tiyatronun iç ve yönetim işleri bir tüzükle belirtilir” ifadesi, “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir” diye değiştirildi.

Kanundaki “Devlet Tiyatroları genel müdürüne en yüksek sanatkar memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulu’nca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödenegi verilir” ifadesi de, “Cumhurbaşkanınca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” diye değiştirildi.

703 Sayılı KHK’da 1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun’da şunlar yapıldı:

* Adı ‘Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun’ diye değiştirildi.
* 10’uncu maddenin (B) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” diye değiştirildi.
* 19’uncu maddede yer alan “Bir tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” diye değiştirildi.
* 1 ila 4’üncü maddeleri, 12’nci maddesi, 15’inci maddesi, 20 ila 22’nci maddeleri, 24’üncü maddesi, ek 7’nci maddesi ve geçici 1 ila geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

Konuyla ilgili DT Genel Müdürü Mustafa Kurt’un Açıklamasını sunuyoruz: